Главная » Статьи » Ногайские стихи

СУЬЙМЕ МЕНИ
Суьйме мени
Тек сен яша кайгырмай.
Наьсип барсын
Сенинъ юрген йолынъа.
Яс оьленге
Язлыктагы ямгырдай
Сен керексинъ
Меним ярык ойыма.
Куванышка
Толсын сенинъ куьнлеринъ.
Азап шегип
Юргениме мен разы.
Яшалмаган
Яшавымсынъ сен меним.
Ялгызлыктынъ
Ян сызлаткан маразы.
Кайгы етсе,
Айт—сага кол созарман.
От ягарман,
Йылытарман сувыктан.
Иссиликтен
Куье калсанъ—сол заман.
Ямгыр болып.
Куйыларман булыттан.

Мухарбий Аубекижев.

Источник: https://new.vk.com/nogaypoet?w=wall-80850509_216
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (26 Июня 2016)
Просмотров: 461
Всего комментариев: 0
avatar