Главная » Статьи » Ногайские стихи

Сен айланшы яз куьнинде терекке
Коьз алдымнан таймай сени коьргеним -
Ашык бетинъ тап алмадай кызарып.
Янымда йок буьгуьн меним суьйгеним
Ялгыз уьйде олтыраман бозарып.

Абыт алсам аяк сесинъ эсимде,
Ятлав язсам - суьвретинъ коьзалдымда.
Уйкласам да сен боласын туьсимде
Тап тынысынъ сен аласынъ янымда.

Сен айланшы яз куьнинде терекке.
Мени коьрип - куьн астында куьлерсинъ.
Сен кайда?-деп сорав салсанъ юрекке,
Япырагы мен экенин билерсинъ

Гамзат Аджигельдиев

Источник: https://vk.com/nogaypoet?w=wall-80850509_186
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (14 Апреля 2016)
Просмотров: 247
Всего комментариев: 0
avatar