Главная » Статьи » Ногайские стихи

Ногай шоьлдинъ юрегиндей
Кадриядынъ эстелегине

Атлан, атлан,
Атланганда ногай кыз,
Узак йоллар
Кашласыпты алдында.
Ат уьстине
Олтырганда йигит кыз,
Йырлар ушкан
Туягыннан шапканда.

Йырлар, йырлар,
Сиз канатлы кырлувлар,
Мойыншаксыз
Шоьллигимнинъ мойнына.
Йырлар, йырлар,
Атлы кыздынъ йырлары
Кызув коскан
Юрегимнинъ отына.

Ногай шоьлдинъ
Юрегиндей дуьнъкилдеп,
Тулпарынънын
Туякларын эситемен.
Адым сайын
Аяклары дирилдеп
Ат иерин
Иесиз мен коьремен.

Куьн саьвлели
Шоьл кызымыз, Кадрия,
Ысламады
Сени атлы дирегинъ,
Куьн саьвледи
Мезарынъда коьрип мен,
Етим калган
Юлкынады юрегим.

Келдихан Кумратова (китап Алтын ока)
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (10 Февраля 2016)
Просмотров: 84
Всего комментариев: 0
avatar
-->