Главная » Статьи » Ногайские стихи

Наьсип керек ногайга
Татымлык болса элинде,
Яшав болса онъайган.
Сога разы халкым меним,
Коьп керекпе ногайга.

Бебеси болса ойнаган,
Бежени толы бийдайга,
Куьни болса яйнаган,
Сол керек-ав ногайга.

Кардашы-тенъи коьп болса,
Досы болса ярайган,
Яшавы болса яз кимик,
Сол керек-ав ногайга

Конакка ашык, кудага,
Разылык айткан кудайга,
Алал, юмарт халкым меним -
Наьсип керек ногайга!

Куруптурсын Мамбетов
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (08 Июня 2016)
Просмотров: 256
Всего комментариев: 0
avatar