Главная » Статьи » Ногайские стихи

Наьлет болсын
Кадрия

Наьлет болсын язда буьрленген терек,
Эгер куьзде емис бермей ол калса.
Наьлет сага, эгер кетип сен эрек
Антты сатып, ювыгынъды умытсанъ.

Хатынына алты тил мен аплаган
Наьлет болсын бу дуныяда эркеклер.
Эгер олар баскаларга мени сатса,
Наьлет болсын яшавымда кереклер.

Наьлет болсын мыйык койган увыллар
Эгер кынжал колында калтыраса...
Наьлет болсын мен язаган ятлавга
Маьне йойган соьз бен ол йылтыраса.

Наьлет болсын таьтли-таьтли коьп соьзлер
Эгер олар ялган тилден тоьгилсе.
Наьлет болсын кара коьзли бу кызлар,
Ярын мутып баскаларга тигилсе.

Наьлет болсын коьзлер тоьккен коьзяслар
Топрак сувлап куьн кептирсе еринде.
Наьлет болсын бу дуныяда яшавым
Халк сыйыннан гуьл тувмаса коьримде.
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (25 Октября 2015)
Просмотров: 472
Всего комментариев: 0
avatar