Главная » Статьи » Ногайские стихи

Кете болсанъ...
Кете болсанъ, кет артынъа карамай,
Языксынув тилеймемен мен сеннен.
Тенъ дослардан маслагатлар сорама -
Маслагатшы болсын сага юрегинъ.

Бийик экен минарасы суьювдинъ,
Бос келгенлер хыйлы онда туралмай.
Леззетликке кирген болсанъ юрекке,
Кет артынъа, ваьре, бир де карамай.

Кете болсанъ, кет артынъа карамай,
Соьнген отка уьпирген мен - янама?
Мага айткан арт соьзлеринъ оклайын
Кадалады карув тайган яныма.

Тогалары коьп сырлардынъ ашылсын,
Уьмитлерди умыт, меннен сорамай.
Умыт мени, куьшинъ етсе оьзинъе,
Кете болсанъ, кет артынъа карамай.

Кадрия (Сакланган юлдызлар)

Леззетлик - удовольствие, наслаждение
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (29 Июня 2016)
Просмотров: 353
Всего комментариев: 0
avatar