Главная » Статьи » Тексты Ногайских песен

КЕЛСЕНЪ ЭКЕН.
Кирпиклерим яга болып,
Коьзлердинъ,
Сувларыннан ишитерем,
Келсенъе.
Аккувлардынъ канатындай
Колларым
Сокпак болар, шакырганда,
Келсенъе.
Шашларымнын туншык йылы
Туьнине
Орар эдим, ярым сени,
Келсенъе.
Касларымнынъ салкынына
Тыншайтып,
Келер эдим - ярып мага,
Сен келсенъ
Бармакларды ал юзинъде
Ювыртып,
Сувытарем сагынышты
Юректен.
Болар эдим суьйгенинъде,
Досынъда,
Келсенъ экен сен сагынып
Эректен.

Соьзлер - Кадрия, макамы кимдики экенин билмеймен

Источник: http://Китап "Кадрия. Айындырык ярыгы."
Категория: Тексты Ногайских песен | Добавил: тоньюкукк (26 Сентября 2015)
Просмотров: 204
Всего комментариев: 0
avatar
-->