Главная » Статьи » Ногайские стихи

Келдиханга
Кадрия

Тав булактай хасиетинъ шугылды,
Тавдан туьскен сувлардай сен куьлесинъ.
Ашувынъа тийсе сенинъ бир инсан,
Тап кынжалдай оьткир тилмен тилесинъ.

А мен болсам шоьлдинъ сабыр кызы ман,
Оьз йырларым туьзлик сувдай агады.
Шалт кирмейди эш биревдинъ уьйине,
Асталатып юреклерге кагады.

Тав булак пан туьзлик сувды бир эгип
Кел, Келдихан, йырлар айтып карайык.
Оьз халкымыз бек онъ беттен бав кимик,
Сол бавларга билбил кустай ярайык.
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (20 Февраля 2016)
Просмотров: 70
Всего комментариев: 0
avatar
-->