Главная » Статьи » Ногайские стихи

Карагер
Баганага байлы турган
Кисинейди карагер.
Туягыман тез-тез урган,
Куйы болды кара ер.
Карагердин каны кайнай,
Кырга оны шакырып,
Бир еринде турып болмай,
Кетемен деп кутырып.
Босаттым мен карагерди,
Босагадан атылып,
Бослык суьйген юрегимди
Ол козгады ымтылып.
Ал, карагер, кара энди,
Карагустай оьрейик.
Сол оьруьде тувган элдин
Ярасыгын коьрейик.

Куруптурсын Мамбетов

Источник: http://ятлав йыйынтыгы "Йыр яздым йырламага"
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (06 Декабря 2016)
Просмотров: 202
Всего комментариев: 0
avatar