Главная » Статьи » Ногайские стихи

КАДРИЯ. ЙИГИТЛЕР ЙЫРЫ.
- Эй, йигитлер! Кенъ яйылган Ногайда,
Эр дегенлер бири-бирин сатама?
Тагын сатпай абырайын сатканлар
Эре мен деп бети барып айтама?

- Кенъ яйылган данъылында Ногайдынъ
Яман йок деп коьрсек ялган айтармыз,
Эрен атлы биз де бармыз Ногайда -
Нажжаслардын йолын бувып таслармыз!

Бизди саткан - оьзин сата баскага,
Бизим намыс савладарга койылмай.
Ат басындай юрегинде Ногайдыъ
Ат кевдедей оьктемлиги йойылмай.

Ногай туьзде йорык юрген йолларда
Йолбасшыга намартлар сайламадык,
Яхшылар ман куьезленип, кайгырып -
Намыссызлар тойларын тойламадык.

Бар йигитлер кенъ яйылган Ногайда,
Аталардынъ атын йоймай юреген.
Аьдем атлы бар аьдемлер Ногайда
Йигитлердинъ йигитлигин коьреген

Кадрия.

Абырай - выражение лица
Нажжас - нечистоты, грязь, помёт
Намарт - подлый

Китаьп "Кадрия. Айындырык ярыгы"
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (13 Октября 2015)
Просмотров: 179
Всего комментариев: 0
avatar
-->