Главная » Статьи » Ногайские стихи

Биз бу ерди йойытпайык
Кырда юрген, санын йойган,
Кум арасына ойылган.
Меним халкым, меним Элим,
Калды сеннен кесек ерим.

Биз бу ерди йойытпайык.
Таслар туьзип арытпайык.
Эм бир заман биз мутпайык
Шоьлдинъ юмарт шебер тилин.

Шоьл уянар, кумын кагар,
Кыл кобызын еллер шалар.
Ювсан ийисин кокытып,
Кеткен ясларды кайтарар.

Бав асланар, коьк ясланар,
Эм татым яшав басланар.
Cол тилекти халк тилесе,
Берер Дуныя Иеси.

Биз бу ерди йойытпайык.
Таслар туьзип арытпайык.
Эм бир заман биз мутпайык
Шоьлдинъ юмарт шебер тилин.

Айнapa Нургишиева

Источник: http://golos-stepi.ru/images/vipuski/20170727.pdf
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (28 Июля 2017)
Просмотров: 48 | Комментарии: 1
Всего комментариев: 1
avatar
0
1 тоньюкукк • 13:38, 28 Июля 2017
avatar
-->