Главная » Статьи » Ногайские стихи

Астана - Алма -Ата.
К. М. Ахмедсабировка.

Бир уядан ушкан куслар,
Коьк аваман йол ала.
Бир Ордадан шыккан дослар
Бир - бирине йол сала.

Астана - Алма -Ата,
Алма - Ата - Астана.
Коьнъилимди йырлата,
Дунья сизден баслана.

Коьк калшаман оьрнекленген,
Эркин шоьлик, кенъ тогай.
Казак-кардаш оьр оьрленген,
Сога разы аьр ногай.

Казакларга куьн тувсын,
Ак юректен айтамыз.
Казак шоьлди коьрсек биз,
Орда куьнге кайтамыз.

Куруптурсын Мамбетов
Сборник «Ийгилик солкымлары», 2002 г.
Категория: Ногайские стихи | Добавил: тоньюкукк (08 Июня 2016)
Просмотров: 245
Всего комментариев: 0
avatar