Главная » 2016 » Декабря » 5 » Вести на ногайском языке 21.11.2016
13:37
Вести на ногайском языке 21.11.2016
https://www.youtube.com/watch?v=IHdQXTNgtHM
Сонъгы хабарлар:

Иштелиги:

. Кобан сув экологиясы
. Секер шувылдыр заводынынъ акында
. Ногай кешликтен тура хабарлар
. Якуб Уразакаев - фото суьвретши
. Мавлимберди Эльмурзаев ногай тил окытувшы Боранчи авылыннан:
ногай тилди окытпага йымада 1 саьат бередилер экен!, китаплар революция
заманыннан калган...
Просмотров: 169 | Добавил: тоньюкукк
Всего комментариев: 0
avatar