Главная » 2017 » Января » 26 » Куьннин аьлин балав ювык арадагы куьнлерге (прогноз погоды на ближайшие дни)
00:02
Куьннин аьлин балав ювык арадагы куьнлерге (прогноз погоды на ближайшие дни)
Бу кунлерде бизим Ногай шоьлге кыс келди деп айтпага болаяк:

Ак яювын кенъ тоьсеп
Ак сакаллы кыс келди.

Тереклиде бу йыма -6 градуска дейим туьсеек термометрдынъ баганасы:
Источник: http://world-weather.by/pogoda/russia/terekli_mekteb/7days/#ixzz4Wo77Tggd

Икон-Халк авылында -19 градус энъ тоьмен дегени болаяк:
http://rp5.ru/Погода_в_Икон-Халке

Тукуй-Мектеб авылда -9 шейим аязлар болмага болады бу йымада:
http://rp5.ru/Погода_в_Тукуй-Мектебе

Астрахан калада -19 дейим авадын сувыклыгы тоьмен туьспеге болады:
http://pogoda-v-gorode.ru/pogoda-v-astrahan-na-nedelyu

Баьр ногайлар туратаган ерлерде карларда яваяк ердинъ юзине, кар коьп явса аслыкта коьп болар, Алла буюрткан болса.

Ийги куьнлер сизге.
Просмотров: 192 | Добавил: тоньюкукк
Всего комментариев: 1
avatar
0
1 тоньюкукк • 00:03, 26 Января 2017
avatar