Главная » 2017 » Июля » 06
Мен билмеймен калай болаятырганын эм не болаятырганын, тек оьзимнинь ойымды айткым келеди. Меним ойымша биз темир шыбыкты агаш таякпан урып сындыралмаякпыс, болсада биз сол таякпынан сол шыбыкты отка таслап, кызаргашай кыздырып, оьзимиске керек келбетине келдирмеге болаякпыс, деп ойлайман. Дав-согыс ... Читать дальше »
Просмотров: 127 | Дата: 06 Июля 2017 | Комментарии (0)