Главная » 2017 » Июня » 19
Мен баьри аьруьв курылтайдан тура айтылган соьзлерге косыламан, эм оларды даьмсизленип кайта-кайта айткым келмейди. Оны сиз оьзинъис баьринде (коьтерисин) коьргесинъиз, окыйсынъыс эм эситесинъис. Мен айткым келеди не зат мени бу курылтайда сейирге калдырды, не затты мен аьлемет коьрдим, билким коьп ... Читать дальше »
Просмотров: 131 | Дата: 19 Июня 2017 | Комментарии (0)