Регистрация | Вход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 11
Форум » Форум » НОГАЙЦЫ » Бизим ногайша ятлавлар (Наши стихи на ногайском языке) (Поэтикалык баславларымыс (поэтические начинания форума))
Бизим ногайша ятлавлар (Наши стихи на ногайском языке)
тоньюкукк1961Дата: Четверг, 22 Ноября 2012, 10:25 | Сообщение # 1
Группа: VIP Пользователь
Сообщений: 598
Награды: 11
Репутация: 100
Статус: Offline
За сообщения на форуме:
За 1 сообщение За 10 Сообщений За 100 Сообщений За 500 Сообщений
Кувылган елдей кетер азаплар,
Яхшылык турар керек дембидей.
Тек уьндемей, ваьре, ерим,калма сен,
Уьндемей калмагайсынъ, ваьре, ерим!

Кадрия.

Бу темада язамыс оьзимистин ятлавларымысты тек ногай тилде, баска бирев урламасын деп, аьр ятлавга белги салынъыз: оьзинъистин атынъыз, яде отирик атынъыз (псевдоним), кимге калай ярайды.
Баслаяк уьщин оьзимнинъ бир коьпте язган ятлавымды язайым:

Щоьл увылы.

Ата-ана сонъыннан
Кырларымнын мен баласы,
Щольге шыгып тынълайман
Тынысларын данъылдын.

Халкым, сенинъ щоьлдей яйык,
Ярайды йырларынъ,
Бала шактан тынълайган
Юректен шыккан сазларынъ.

Сеникимен байланган
Меним де коьнъилим,
Ногай халкым мынъайса
Сыгылады юрегим.

Ямгырлар коьп явмаса,
Терек, оьлен оьспесе,
Кырда маллар азайса,
Калай яшар ногайым?
Сорап турар ойларым.

Касим.

Коьп кутырманъыз бир затлар ятлавымда ярамаса biggrin

Куьтеп турарман сизинъ ятлавларынъызды...

Добавлено (22.11.2012, 10:25)
---------------------------------------------
Багыслайман кеткен анама.

Тувган ерим

Кара кыстынъ шагында,
Сыгырдаган аязда,
Кара щольде топракты
Кар яппай турганда,
Дуныяга акырык салып
Кельдим опкемди айтып
Анам коьнъилин йылытып.
Атамдыда суьйинтип.

Сувык ерди йылытып
Атам уьйде от яккан,
Анам тоьсек тоьсеген
Мага татар халкыннан.
Кутык-куйы кошарда,
Куьртик кардынъ астында
Койшы уьйин ишинде
Оьстим ногай щоьлимде.

Бала шагым аьлемет,
Курткашыктай туьсли туьс!
Каргатыл эм карлыгаш,
Коькте йырлай боьркли кус.
Кенъ кырларым, адырлар,
Сизде ойнап кувангам,
Бир нешеде кыдыргам,
Адаскамда табылгам.

тувган ерим бек тартады,
Коьрсем экен сени мен.
Сенинъ теренъ куйынънан
Ищсем экен сувынънан.
Бесигинъде шайкап-шайкап
Аьдуьвлегесинъ щоль мени,
Уьйкен аьдем болшы деп
Оьстиргенсинъ сен мени.

Касим.


Сообщение отредактировал тоньюкукк1961 - Четверг, 22 Ноября 2012, 11:16
 
Форум » Форум » НОГАЙЦЫ » Бизим ногайша ятлавлар (Наши стихи на ногайском языке) (Поэтикалык баславларымыс (поэтические начинания форума))
Страница 1 из 11
Поиск: